BEZPIECZNY SENIOR – ŚWIADOMY OBYWATEL. Krótkie podsumowanie projektu

Z dniem 31 grudnia 2021 r. kończymy realizować projekt „BEZPIECZNY SENIOR – ŚWIADOMY OBYWATEL”, który był współfinansowany ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2021.

W ciągu 8 miesięcy pracy, pomimo trwającego stanu epidemii, udało się nam zrealizować wszystkie zaplanowane działania, tj.:

  • zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy 5 edycji cyklu szkoleniowo-doradczego „Akademia Lokalnego Animatora Bezpieczeństwa Seniorów”

Łącznie w zajęciach wzięło udział 60 seniorów – liderów /przedstawicieli organizacji seniorskich oraz członków gminnych rad seniorów. Po 3-dniowych szkoleniach ich uczestnicy korzystali z indywidualnego wsparcia doradczego. Odbyło się 240 godzin indywidualnego doradztwa, w ramach którego udzielono 284 porad i konsultacji.

  • opracowaliśmy i rozesłaliśmy do ok. 1100 podmiotów – organizacji seniorskich i gminnych rad seniorów, broszury edukacyjno- informacyjne pn. „BEZPIECZNY SENIOR”

Każda z publikacja dotyczyła jednego tematu z obszaru związanego z bezpieczeństwem osób starszych: BEZPIECZNY SENIOR. FINANSE SENIORA, BEZPIECZNY SENIOR. SENIORZE – NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ, BEZPIECZNY SENIOR.UMOWY ZAWIERANE POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA. Broszury zostały wydrukowane w nakładzie 20 tys. sztuk każda i rozdystrybuowane do 700 organizacji seniorskich i 400 gminnych rad seniorów w całej Polsce. W wersji elektronicznej można jej pobrać w zakładce DO POBRANIA.

  • prowadziliśmy Punkt Konsultacyjno-Doradczy „Bezpieczny Senior – Świadomy Senior”

Nasi eksperci udzielili porad i konsultacji ponad 100 liderom /przedstawicielom organizacji seniorskich oraz członkom gminnych rad seniorów. Efektywne dyżury doradców trwały 555 godzin.

Zaszufladkowano do kategorii AKTUALNOŚCI | Możliwość komentowania BEZPIECZNY SENIOR – ŚWIADOMY OBYWATEL. Krótkie podsumowanie projektu została wyłączona

Wesołych Świąt

Zaszufladkowano do kategorii AKTUALNOŚCI | Możliwość komentowania Wesołych Świąt została wyłączona

Uważaj na SMSy od oszustów

Otrzymałeś/ otrzymałaś podejrzaną wiadomość dotyczącą Twojej rzekomej przysyłki? Zachowaj szczególną ostrożność!

W okresie przedświątecznym przestępcy nasilają swoje ataki na portfele internautów. CERT Polska ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod firmy kurierskie InPost i DHL. „Oszuści wysyłają SMS-y na losowe numery telefonów, których treść sugeruje konieczność dopłaty do paczki. Link w SMS-ie prowadzi do fałszywej strony firmy InPost, a następnie jesteśmy przenoszeni na fałszywy panel płatności, z którego rzekomo możemy zalogować się na konto swojego banku”.

Więcej informacji o metodach wyłudzeń znajdziesz na stronie: https://niebezpiecznik.pl/post/uwaga-na-grozne-sms-y-dotyczace-przesylek/?similarpost=TOP10

Zaszufladkowano do kategorii AKTUALNOŚCI | Możliwość komentowania Uważaj na SMSy od oszustów została wyłączona

DYSTRYBUCJA BROSZUR BEZPIECZNY SENIOR

Wydanie i rozesłanie do 1100 podmiotów – organizacji seniorskich i gminnych rad seniorów, broszur edukacyjno-informacyjnych BEZPIECZNY SENIOR ma służyć upowszechnieniu zasad bezpiecznego zachowania się w typowych sytuacjach zagrożeń, które często spotykają osoby starsze oraz podnieść poziom ich świadomości i wiedzy o różnorodnych aspektach bezpiecznego funkcjonowania w życiu codziennym.

Zaszufladkowano do kategorii AKTUALNOŚCI | Możliwość komentowania DYSTRYBUCJA BROSZUR BEZPIECZNY SENIOR została wyłączona

Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2020

Zachęcamy do zapoznania się z informacją o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2020, która prezentuje aktualną sytuację społeczno-ekonomiczną osób starszych w Polsce, to jest obywateli, którzy ukończyli 60. rok życia.

Dokument do pobrania ze strony: http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/583

Zaszufladkowano do kategorii AKTUALNOŚCI | Możliwość komentowania Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2020 została wyłączona

Broszura edukacyjno-informacyjna BEZPIECZNY SENIOR. UMOWY ZAWIERANE POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

Publikujemy trzecią broszurę edukacyjno-informacyjną z cyklu BEZPIECZNY SENIOR, wydaną w ramach projektu „BEZPIECZNY SENIOR – ŚWIADOMY OBYWATEL”, współfinansowanego ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2021.

Już wkrótce rozpoczniemy dystrybucję wydrukowanych broszur do 1100 podmiotów – w tym organizacji seniorskich oraz gminnych rad seniorów działających w Polsce.

Plik PDF do pobrania TUTAJ.

strona 1
strona 2
strona 3
strona 4

Zaszufladkowano do kategorii AKTUALNOŚCI | Możliwość komentowania Broszura edukacyjno-informacyjna BEZPIECZNY SENIOR. UMOWY ZAWIERANE POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA została wyłączona

Broszura edukacyjno-informacyjna BEZPIECZNY SENIOR. SENIORZE – nie daj się oszukać!

Publikujemy drugą broszurę edukacyjno-informacyjną z cyklu BEZPIECZNY SENIOR, wydaną w ramach projektu „BEZPIECZNY SENIOR – ŚWIADOMY OBYWATEL”, współfinansowanego ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2021.

Już wkrótce rozpoczniemy dystrybucję wydrukowanych broszur do 1100 podmiotów – w tym organizacji seniorskich oraz gminnych rad seniorów działających w Polsce.

Plik PDF do pobrania TUTAJ.

strona 1
strona 2
strona 3
strona 4

Zaszufladkowano do kategorii AKTUALNOŚCI | Możliwość komentowania Broszura edukacyjno-informacyjna BEZPIECZNY SENIOR. SENIORZE – nie daj się oszukać! została wyłączona

Broszura edukacyjno-informacyjna BEZPIECZNY SENIOR. FINANSE SENIORA

Publikujemy pierwszą broszurę edukacyjno-informacyjną z cyklu BEZPIECZNY SENIOR, wydaną w ramach projektu „BEZPIECZNY SENIOR – ŚWIADOMY OBYWATEL”, współfinansowanego ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2021.

Już wkrótce rozpoczniemy dystrybucję wydrukowanych broszur do 1100 podmiotów – w tym organizacji seniorskich oraz gminnych rad seniorów działających w Polsce.

Plik PDF do pobrania TUTAJ.

strona 1
strona 2
strona 3
strona 4

Zaszufladkowano do kategorii AKTUALNOŚCI | Możliwość komentowania Broszura edukacyjno-informacyjna BEZPIECZNY SENIOR. FINANSE SENIORA została wyłączona

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Wszystkim seniorom, z okazji przypadającego 1 października Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, życzymy wszelkiej pomyślności.

House photo created by rawpixel.com – www.freepik.com
Zaszufladkowano do kategorii AKTUALNOŚCI | Możliwość komentowania Międzynarodowy Dzień Osób Starszych została wyłączona

Główny Inspektor Sanitarny przestrzega przed oszustami

Otrzymałeś SMS-a od nadawcy Kwarantanna, z informacją o konieczności odbycia kwarantanny z powodu zakażenia w Twoim najbliższym otoczeniu?

UWAŻAJ!

To to próba wyłudzenia danych osobowych. Nie otwieraj linku wskazanego w wiadomości. Inspekcja sanitarna nigdy nie wysyłała, ani nie wysyła wiadomości z przekierowaniem do stron.

Zdjęcie autorstwa Teona Swift z Pexels
Zaszufladkowano do kategorii AKTUALNOŚCI | Możliwość komentowania Główny Inspektor Sanitarny przestrzega przed oszustami została wyłączona