Indywidualne doradztwo dla uczestników Akademii Lokalnego Animatora Bezpieczeństwa Seniorów

1 września 2021 r. zakończyła się ostatnia z 5 edycji szkoleń pn. Akademia Lokalnego Animatora Bezpieczeństwa Seniorów. W zajęciach łącznie wzięło udział 60 liderów/przedstawicieli organizacji seniorskich oraz rad seniorów z Leszna, Gliwice, Dąbrowy Tarnowskiej, Andrychowa, Wieliczki, Kielc, Rabki-Zdroju, Starachowic, Zabierzowa, Dobczyc, Świętochłowic, Miechowa, Opatowa, Oświęcimia, Makowa Podhalańskiego, Katowic, Sobieszowa, Świdnika, Bielska-Białej, Częstochowy, Radomska, Tarnowa oraz Jasła.

Każdy z uczestników Akademii będzie mógł skorzystać z indywidualnego wsparcia poszkoleniowego – doradztwa świadczonego przez specjalistów Fundacji Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego.

Zaszufladkowano do kategorii AKTUALNOŚCI | Możliwość komentowania Indywidualne doradztwo dla uczestników Akademii Lokalnego Animatora Bezpieczeństwa Seniorów została wyłączona

TRWA REKRUTACJA

Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego z siedzibą w Nowym Sączu zaprasza liderów/ przedstawicieli organizacji seniorskich oraz członków działających gminnych rad seniorów, którzy ukończyli 60 rok życia, do udziału w bezpłatnych, 3-dniowych warsztatach z cyklu „Akademia Lokalnego Animatora Bezpieczeństwa Seniorów”.

TEMATYKA:

Podczas zajęć omawiane będą m.in. tematy obejmujące 3 bloki zagadnień, w tym:

BLOK 1

z zakresu:

  • budowania cyklicznego, kompleksowego programu edukacyjnego w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa dedykowanego seniorom ze szczególnym uwzględnieniem kwestii przestępstw, których ofiarami najczęściej padają osoby starsze;
  • zawierania różnorodnych umów finansowych, które dla seniora mogą być niekorzystne (np. umowy kredytowe, umowy zawierane na pokazach, prezentacjach, przez telefon);
  • bezpieczeństwa seniorów w ruchu drogowym, bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
  • metod i form skutecznego prowadzenia tej edukacji w grupie osób starszych w ramach organizacji pozarządowych i z wykorzystaniem potencjału gminnych rad seniorów;
  • merytorycznego przygotowania się do przeprowadzenia zajęć w w/w obszarze (m.in. najczęściej stosowane metody popełniania przestępstw na osobach starszych z uwzględnieniem trwającego obecnie stanu epidemii i sposoby minimalizacji ryzyka stania się ich ofiarą, elementy prawa konsumenckiego, przygotowanie i pozyskiwanie materiałów dydaktycznych dla uczestników zajęć).

BLOK 2

z zakresu pozyskiwania środków na inicjatywy seniorskie w szczególności dotyczące zapewnienia wieloaspektowego bezpieczeństwa seniorów, m.in.: źródła pozyskiwania środków, zasady konstruowania wniosku o dofinansowanie, wzory formularzy wniosków o dofinansowanie, analiza problemowa, budżet projektu, umowa o dofinansowanie, realizacja projektu, rozliczenie projektu.

BLOK 3

  • z zakresu formalnoprawnych aspektów prowadzenia działalności przez organizację seniorskie, m.in.: NOWE OBOWIĄZKI DLA NGO’s – ZGŁASZANIE DO ZUS UMÓW O DZIEŁO, KAPITAŁOWE PLANY PRACOWNICZE, CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH, ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY O SPRAWOZDAWCZOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, a także statut, sprawozdawczość, odpłatna i nieodpłatna działalność statutowa, ochrona danych osobowych [RODO], zatrudnienie w NGO’s, umowy o dzieło a umowy zlecenia, status OPP, tarcza antykryzysowa dla NGO – terminy składania sprawozdań z działalności, głosowanie poza posiedzeniami władz stowarzyszenia/ fundacji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, zwolnienia ze składek ZUS, ulgi podatkowe.
  • z zakresu formalnoprawnych aspektów funkcjonowania gminnych rad seniorów, m.in. ZMIANY W PRZEPISACH DOT. RAD SENIORÓW, statut GRS, planowanie działalności rady seniorów, dokumentowanie działalności rady seniorów; rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów dot. rad seniorów – omówienie wybranych rozstrzygnięć. 

Uczestnicy Akademii, po udziale w szkoleniu, otrzymają indywidualne wsparcie doradcze, udzielane w formie porad/konsultacji telefonicznych lub e-mailowych.

MIEJSCE:

Szkolenie wraz z zakwaterowaniem –  Hotel FOLKOWY ZAKĄTEK – KOMFORTOWE NOCLEGI. Podegrodzie 210A, 33-386 Podegrodzie (pokoje klimatyzowane, standard ***)

Organizator pokrywa koszty pobytu (dwa noclegi, wyżywienie), koszt materiałów dydaktycznych oraz częściowy zwrot kosztów przejazdu.   

TERMINY SZKOLEŃ:

EDYCJA I – 28-30.07.2021 r. [szkolenie zakończone]

EDYCJA II – 16 -18.08.2021 r. [szkolenie zakończone]

EDYCJA III – 18 – 20.08.2021 r. [rekrutacja zakończona]

EDYCJA IV – 23-25.08.2021 r. [szkolenie zakończone]

EDYCJA V – 30.08-01.09.2021 r. [rekrutacja zakończona]

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Chcesz uzyskać więcej informacji? Napisz do nas: fundacja@eiro.pl

Zaszufladkowano do kategorii AKTUALNOŚCI | Możliwość komentowania TRWA REKRUTACJA została wyłączona

Punkt Konsultacyjno-Doradczy BEZPIECZNY SENIOR – ŚWIADOMY SENIOR

Potrzebujesz porady?

Skontaktuj się z naszym Punktem Konsultacyjno-Doradczym, w którym specjaliści udzielają seniorom, w tym liderom seniorskich NGO oraz członkom gminnych rad seniorów, informacji, konsultacji i porad o charakterze prawno-obywatelskim w obszarze szeroko rozumianych aspektów bezpieczeństwa osób starszych.

W czym możemy Ci pomóc?

Przenalizujemy problemy i odpowiemy na pytania związane z:

  • szeroko rozumianym bezpieczeństwem seniorów w życiu codziennym (np. zapobieganie kradzieżom i oszustwom ze szczególnym uwzględnieniem wyłudzania pieniędzy metodą „na wnuczka” i jej odmian, profilaktyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przeciwdziałanie przemocy domowej, bezpieczne zawieranie umów finansowych (pożyczki, inwestycje, inne usługi) oraz umów poza lokalem przedsiębiorstwa/na odległość.),
  • formalnoprawnymi i praktycznymi aspektami bezpiecznego prowadzenia działalności edukacyjnej dedykowanej seniorom w dobie pandemii (zakazy, rekomendacje, ograniczenia, dobre praktyki),
  • pozyskiwaniem środków na realizowanie projektów edukacyjnych w tym zakresie.

Możemy także pomóc Ci w przygotowaniu materiałów edukacyjnych do pracy z seniorami w środowisku lokalnym.

Punkt jest zlokalizowany w siedzibie Fundacji w Nowym Sączu . Porady udzielane sa w formie zdalnej – telefonicznie /mailowo.

Skontaktuj się z nami: fundacja@eiro.pl

Zaszufladkowano do kategorii AKTUALNOŚCI | Możliwość komentowania Punkt Konsultacyjno-Doradczy BEZPIECZNY SENIOR – ŚWIADOMY SENIOR została wyłączona