BEZPIECZNY SENIOR – ŚWIADOMY OBYWATEL. Krótkie podsumowanie projektu

Z dniem 31 grudnia 2021 r. kończymy realizować projekt „BEZPIECZNY SENIOR – ŚWIADOMY OBYWATEL”, który był współfinansowany ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2021.

W ciągu 8 miesięcy pracy, pomimo trwającego stanu epidemii, udało się nam zrealizować wszystkie zaplanowane działania, tj.:

  • zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy 5 edycji cyklu szkoleniowo-doradczego „Akademia Lokalnego Animatora Bezpieczeństwa Seniorów”

Łącznie w zajęciach wzięło udział 60 seniorów – liderów /przedstawicieli organizacji seniorskich oraz członków gminnych rad seniorów. Po 3-dniowych szkoleniach ich uczestnicy korzystali z indywidualnego wsparcia doradczego. Odbyło się 240 godzin indywidualnego doradztwa, w ramach którego udzielono 284 porad i konsultacji.

  • opracowaliśmy i rozesłaliśmy do ok. 1100 podmiotów – organizacji seniorskich i gminnych rad seniorów, broszury edukacyjno- informacyjne pn. „BEZPIECZNY SENIOR”

Każda z publikacja dotyczyła jednego tematu z obszaru związanego z bezpieczeństwem osób starszych: BEZPIECZNY SENIOR. FINANSE SENIORA, BEZPIECZNY SENIOR. SENIORZE – NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ, BEZPIECZNY SENIOR.UMOWY ZAWIERANE POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA. Broszury zostały wydrukowane w nakładzie 20 tys. sztuk każda i rozdystrybuowane do 700 organizacji seniorskich i 400 gminnych rad seniorów w całej Polsce. W wersji elektronicznej można jej pobrać w zakładce DO POBRANIA.

  • prowadziliśmy Punkt Konsultacyjno-Doradczy „Bezpieczny Senior – Świadomy Senior”

Nasi eksperci udzielili porad i konsultacji ponad 100 liderom /przedstawicielom organizacji seniorskich oraz członkom gminnych rad seniorów. Efektywne dyżury doradców trwały 555 godzin.

Ten wpis został opublikowany w kategorii AKTUALNOŚCI. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.